Овощен посадъчен материал

Петко Люцканов

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Home Модерна овощна градина

Модерна овощна градина

МОДЕРНА ОВОЩНА ГРАДИНА

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА МОДЕРНА ОВОЩНА ГРАДИНА

Основните фактори за засаждането и отглеждането на модерна овощна градина:

1. Избор на терена за засаждане

Подходящите условия - почва и климат са ключови фактори в съвременното овощарство за получаването на добри резултати, добро качество и конкурентни ниски производствени разходи. При идеални условия за климат и почва, овощните растения са устойчиви са по-устойчиви на вредители и болести. При избора на терена за засаждане, на  мястото трябва в предвид ниските температури в региона по време на цъфтеж, надморската височина, слънчевата светлина, въздушни течения, пригодността на почвата / механичен, Hp и органичен състав/, както и предишно култивирани растения. различните видове и сортове овощни дървета виреят в различни почви, но най-подходящ са тези с лек и среден механичен състав. Определящ фактор за засаждане на модерна овощна градина е осигуряването на вода за напояване посредством напоителна мрежа  или чрез напояване.

2. Подготовка на почвата

За да е еднородна цялата площ на овощната градина, дори и в равнинни райони, необходимо земята да бъде изравнена, за  се задържа вода в следствие на обилни валежи, като същевременно се гарантира отводняване на почвата. Дълбоката оран 50-70 см, култивирането на същата дълбочина, изравняването с фреза и добавянето на основни торове фосфор и калий са действия, които предхождат засаждането на на новата овощна градина. Случай, че почвата е прекалено тежка, се препоръчва да се направят преградни насипи по дължината на редовете за засаждане, за да се избегне излагането на растенията на болести, като Фитофора и други. и накрая, изготвянето на почвен анализ преди засаждането винаги е полезно.

3. Повторно засаждане върху почва от стара овощна градина.

Ако върху почвата, където ще се засажда и отглежда новата овощна градина, вече е съществувала овощна градина, е необходимо да се приложат няколко полезни мерки:

 • Ако възнамерявате да засадите праскови, ние можем да пресадим отново праскови върху почвата на старата овощна градина с праскови посредством засаждане на подходящи подложки - GF677,  Cadaman и други.
 • Ако планирате да засадите ябълки върху стара ябълкова градина, се препоръчва редуването със зимни житни и други култури на ротационен принцип за 3-4 години и след това можете да засадите новата овощна градина.

4. Разстояние на засаждане

Разстоянието на засаждане на плодните дървета е пряко свързано с плодородието на почвата, вида оформяне, сорта и подложката. При Семковите овощни видове - ябълка, круша и дюля в продължение на много години разстоянията са значително намалени благодарение на подходящи подложки джуджета - М9, М26, ММ106, ВА - 29 и др. Гъстото засаждане се прилага и за костилковите овощни видове - праскова, кайсия, слива и череша. С подложка за черешата Гизела 5 и 6, Максима 14 и САВ 6Р, с подложка за слива и кайсия - 29в. За прасковата все още не са намерени подходящи подложки джудже, но пък може да се засаждат гъсто с вече съществуващи подложки GF677,  Cadaman и др. Гъстите насаждения имат високи разходи за засаждане - закупуване на посадъчен материал, подложки, но за сметка на започват по - рано от класическите схеми плододаването.

5 . Опрашители

За да имат стабилно и високо производство много плодове и техните сортове - ябълка, круша, кайсия, слива и череша имат нужда от наличието подходящи опрашители за кръстосано опрашване в модерните овощни градини. Опрашителите трябва да са съвместими с основните сорт и дори да се развиват паралелно в района - мястото на овощната градина. За кайсиите, сливите и черешите в една съвременна овощна градина се препоръчва да има 3 еднакво производствени сорта, при условие, че са съвместими помежду си и ще растат едновременно, както вече споменахме. По правило, ябълките и крушите два сорта са достатъчни. В схемата по-долу са показани примерни комбинации за подредба на дърветата за споменатите по-горе плодове с 2 и 3 сорта в овощната градина. Накрая, поставянето на кошери в овощната градина е задължително по време на цъфтежа, за да се гарантира опрашването и плодородието. 1- кошер за 4 декара и най- доброто за опрашване.

Подредба на овощна градина с два сорта

Първи случай                                                                                                    Втори случай

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1                                                                             1  1  2  1  1  2  1  1  2  1  1

1  2  1  1  2  1  1  2  1  1  2  1                                                                             1  1  2  1  1  2  1  1  2  1  1

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1                                                                             1  1  2  1  1  2  1  1  2  1  1

1  2  1  1  2  1  1  2  1  1  2  1                                                                             1  1  2  1  1  2  1  1  2  1  1

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1                                                                             1  1  2  1  1  2  1  1  2  1  1

1  2  1  1  2  1  1  2  1  1  2  1                                                                             1  1  2  1  1  2  1  1  2  1  1

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1                                                                             1  1  2  1  1  2  1  1  2  1  1

 

Подредба на овощна градина с три сорта

Първи случай                                                                                                   Втори случай

1  1  2  2  3  3  1  1  2  2  3  3                                                                            1    2    1    3    1    2    1    3

1  1  2  2  3  3  1  1  2  2  3  3                                                                            1    1    1    3    1    1    1    3

1  1  2  2  3  3  1  1  2  2  3  3                                                                            1    2    1    3    1    2    1    3

1  1  2  2  3  3  1  1  2  2  3  3                                                                            1    1    1    3    1    1    1    3

1  1  2  2  3  3  1  1  2  2  3  3                                                                            1    2    1    3    1    2    1    3

1  1  2  2  3  3  1  1  2  2  3  3                                                                            1    1    1    3    1    1    1    3

1  1  2  2  3  3  1  1  2  2  3  3                                                                            1    2    1    3    1    2    1    3

1  1  2  2  3  3  1  1  2  2  3  3                                                                            1    1    1    3    1    1    1    3

 

6. Избор на сорт и подложка.

Изборът на сорт и подложка  за всички плодове през последните години е предизвикателство за производителите, тъй като има много налични сортове и значителен брой подложки. Избора на сорт трябва да отговаря на плана на стопанството, на търсенето на продукта на пазара, на начина на предлагане и най-вече трябва да е продуктивен и качествен сорт. Информирането и запознаването с предимствата и недостатъците на сорта е основна предпоставка за успех.

7. Снабдяване с посадъчен материал.

След като реши да съди нова овощна градина, производителят трябва незабавно да планира и организира снабдяването с материали от разсадници. Изборът на сорт и подложка е определящ за икономичността на земеделското стопанство. Изборът на разсадник е също важен фактор за гарантирането на основни предпоставки за успех на овощната градина:

 • Сорт;
 • Подложка;
 • Здраве и добре отглеждани растения.

В зависимост от предпочитанията на производители, овощните дръвчета (фиданки) могат да бъдат:

 • Култивиране овощни дръвчета (фиданки) ;
 • Полукултивирани овощни дръвчета (фиданки);
 • Подложки, присъдени на спяща пъпка.

8.Засаждане.

Засаждането на овощния посадъчен материал (фиданки) започва през ноември и завършва през март-април в зависимост  от приключването на зимата през следващата година. Изкопаването на посадъчните ями се извършва по време на засаждането или няколко дни по-рано.Дълбочината,широчината и дължината на ямата трябва да бъде 0,5 м.Поставя се в дъното на ямата комбинирана тор, след това се поставя почва, след което се поставя овощното дръвче (фиданка),така че чепът на фиданката да бъде на южната страна. Дълбочината на засаждането трябва да бъде до присадката, като присадката трябва да бъде на нивото на почвата. Дълбокото засаждане не е за предпочитане. Преди засаждането на овощните дръвчета (фиданки) се подрязват с лозарска ножица корените, така че корените да не се подгъват или счупят в ямата. Следва добро затъпкване до кореновата система и напояване, след което поставяне на почва и отново затъпкване.