Овощен посадъчен материал

Петко Люцканов

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Инвитро подложки

Инвитро подложки

Инвитро подложки:

GF 677 -праскова, нектарина, слива, бадем и кайсия.

Хибрид между P.persika и P.amygdalus. Подходяща за присаждане на "пъпка" и микроприсаждане. Подложката е съвместима с праскова, нектарина, слива, бадем и кайсия. Силнорастяща, сухоустойчива, устойчива на варовити почви ( над 11№ активен варовик ). Подходяща е за бедни почви. GF677 е устойчива на Fusicoccum и Coryneum. Средно - чувствителна на Verticulum и Phytophtora cactorum, много чувствителна към Stereum purpureum, Agrobacterium tumifaciensq armillaria mellea и на нематоди. Присадените сортове показват много добро прихващане и висок добив. Това е най- често използваната подложка за праскови и нектарини в Европа. Плодните дръвчета на GF 677 изискват лятно подрязване. GF 677 е стандартна подложка за бедни, сухи и варовити почви. Може да се ползва и за тежки почви, ако са добре дренирани.

GARNEM - Праскова, нектарина и бадем.

Хибрид P.amygdalus X P.persica . На тази подложка е селектирана основно за бадем, праскова и нектарина, към които показва отлична прихващаемост. малко по силно растяща е в сравнение с GF677. подходяща е за пролетно, лятно и есенно присаждане "на пъпка" или микроприсаждане. Толерантна към сухи райони и към бедни почви. Нивото и на толерантност към желязна хлороза е по-ниско в сравнение с GF677. Устойчива е на root-knot нематоди, включително и Meloidogine arenaria, M.hispanica, M. incognita и M.javanica. Чувствителна е към root- esion нематод Pratylencus vulnus и към Agrobacterium timifaciens. При засаждане на тази подложка е необходимо лятно подрязване за контрол на излишния растеж, който би довел до засенчване във вътрешността на насажденията и влошаване на качеството на плода и добива.

OXF333 - круша, мушмула и дюля

Хибрид OldHome X Farminglade. Нуждае се от внимателни грижи в разсадника - поливане и торене. Изисква се ранно засаждане в разсадник (преди месец май), за да достигне подходящ за присаждане размер до есента. не образува издънки. Резистентна на Erwinia amylovara, нематоди и Phytophtora cactorum. Толерантна на суша, тежки и варовити почви и ниски температури. Плодните дървета върху тази подложка развиват дълбока коренова система и нямат нужда от прикрепяща конструкция. Всички сортове показват отлична прихващаемост. Растежа е подобен на дървета присадени на ВА 29. Препоръчва се за насаждения на сухи и варовити почви. Гъстота  - 2000 - 2500 дървета/ха.

GISELA 6 - череша, вишнап  и вишна

Хибрид P.cerasus X P.cenescens. Подходяща за лятно и зимно присаждане. GISELA 6 е по-непретенциозна от GISELA 5 - толерира по - бедни почви и по-рядко поливане. Растежът е среден между между GISELA 5  P.avium. Плодните дървета върху GISELA 6 са 30 - 50 %(в зависимост от начина на гледане ) по-слаб растеж от тези върху P.avium. Тази подложка е много чувствителна на root-knot /Armillaria mellea/, colar rot /Pseutophtora cactorum/ и бактериален рак /Pseudomonas syringae/, особено при влажни условия. Много висока продуктивност може да се поддържа много години, ако насажденията са правилно гледани. GISELA 6 e подходяща за специализирани, добре напоявани черешови насаждения с висока плътност (800 - 1200 дървета /ха).

P. maxaleb X P.avium.

Умерено до силно растяща. Кореновата система е добре развита, както вертикално така и хоризонтално, с добро захващане за почвата. Много добре съвместима с всички сортове череши. Най-добро прихващане показва при лятно и пролетно присаждане  - " на пъпка" и зимно присаждане на - "калем". Плодните дървета върху тази са с около 20 % по-силно растящи от тези върху CAB 6P и с около 30% по-слабо растящи от сортове присадени върху семенните "диви" подложки.

Maxma 14 череша, вишнап и вишна

Maxma 14 е подходяща за полу-сухи почви с добър дренаж. Устойчива на варовити, но неподходящи за тежки почви. Средно - чувствителна наPhytoptora cactorum Verticillium dahlae, чувствителна на Armillaria mellea.Устойчива на Pseudomonas syringae и Agrobacterium tumefaciens.

Всички сортове присадени на Maxma 14 встъпват в ранно плододаване, добивът е по-голям и качеството на плода е по-добро в сравнение със сортове присадени на семенни подложки. Подходяща е за специализирани насаждения с гъстота 600-800 дърв./ха.